CA Jatour - JUDr. Josef Janů

Všeobecné obchodní podmínky

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

Komu udělujete souhlas se zpracováním údajů?

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti CA Jatour - Judr. Josef JanůIČO 10408487, se sídlem Masarykovo náměstí 190/17, Děčín 2, ČR.

Jaké údaje budeme zpracovávat?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát, telefonní číslo, e-mail), informace z poznámky upřesňující poptávku produktů a služeb, dále informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné (i elektronické) interakce mezi Vámi a námi. Údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte).

Účel, pro který údaje zpracováváme

Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy zasílání nabídky služeb z oblasti cestovního ruchu, které by odpovídaly Vámi zvoleným parametrům a případně jiným marketingovým účelům. Vaše osobní údaje budou zpracovávány vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy a pouze pro dosažení výše uvedeného účelu.

Doba, po kterou budeme údaje zpracovávat

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 36 měsíců od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Spolupracujeme

Vytvářím objednávku...