CA Jatour - JUDr. Josef Janů

POJIŠTĚNÍ

 

 

O jaký druh pojištění se jedná?

Cestovní pojištění slouží k ochraně pojištěných osob při cestování v zahraničí nebo v Česku. V případě cesty do zahraničí si můžete pojistit: léčebné výlohy, odpovědnost za škody, zavazadla, úraz, stornovací poplatky, doplňkové asistenční služby a rizikové sporty. V případě cesty po Česku si můžete pojistit: odpovědnost za škody, zavazadla, úraz, stornovací poplatky a rizikové sporty.

 

 

 

 

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

U pojištění odpovědnosti a pojištění stornovacích poplatků se na škodě podílíte částkou, které se říká spoluúčast:

 • Vaše spoluúčast na pojistném plnění u pojištění odpovědnosti je 5 000 Kč
 • Vaše spoluúčast na pojistném plnění u pojištění stornovacích poplatků je 20 %

 

 

Kde je moje pojištění platné?

Při sjednání pojištění si volíte, ve kterých zemích Vám bude platit. Na výběr máte z těchto možností:

 • Česko (nelze zvolit pro pojištění léčebných výloh)
 • Evropa (kromě Česka), včetně celého Turecka a evropské části Ruska, dále Alžírsko, Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko, Azorské ostrovy, Madeira, Baleárské a Kanárské ostrovy
 • Svět kromě USA a Česka
 • Svět kromě Česka

 

 

​Jaké mám povinnosti?

Při sjednávání pojištění musíte především:

 • uvádět vždy pravdivé a úplné informace, na které se Vás ptáme

Během trvání pojištění musíte zejména:

 • dbát na to, aby žádná škoda nevznikla
 • dodržovat bezpečnostní opatření a zákony země, ve které se nacházíte

Při škodě musíte především:

 • bez zbytečného odkladu nám oznámit vznik škody a pravdivě popsat okolnosti jejího vzniku a její rozsah
 • řídit se našimi pokyny
 • poskytnout nám všechny potřebné dokumenty a informace spojené se vzniklou škodou
 • na naši žádost zajistit na vlastní náklady úřední překlad námi vyžádaných dokumentů
 • na naši žádost zprostit lékaře mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících s Vaším zdravotním stavem
 • pokud to bude třeba, vyžádat si u své zdravotní pojišťovny výpis z osobního účtu pojištěnce a předat nám ho, případně se podrobit požadované lékařské prohlídce

 

 

 

Kdy a jak platit?

Aby Vaše pojištění vzniklo, musíte jej zaplatit v plné výši ještě před začátkem cesty. 

Při sjednání pojištění stornovacích poplatků musíte zaplatit nejpozději jeden pracovní den po uhrazení dovolené, letenky či jiné platby, na kterou se vztahují stornovací poplatky. 

 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění se sjednává na dobu určitou.

Pojištění začíná:

 • dnem uvedeným ve smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však dnem odcestování v případě cesty po Česku nebo okamžikem překročení hranic v případě cesty do zahraničí
 • okamžikem jeho sjednání v případě pojištění stornovacích poplatků

Pojištění končí:

 • dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, nejpozději však dnem návratu v případě cesty po Česku nebo okamžikem překročení hranic zpět v případě cesty do zahraničí
 • nastoupením cesty v případě pojištění stornovacích poplatků

 

 

Jak mohu pojištění ukončit?

Pojištění můžete předčasně ukončit zejména:

jeho výpovědí:

 - do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi 

- do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění; pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi

dohodou s námi:

- odstoupením od pojistné smlouvy

Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.

 

 

 

 

                                     Výsledek obrázku pro allianz

Spolupracujeme

Vytvářím objednávku...